deal หมายถึง จำนวนมาก แจกจ่าย ทำ ทำความตกลง ทำการติดต่อ การซื้อขาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 107 ครั้ง)

คำศัพท์ deal แปลว่า จำนวนมาก แจกจ่าย ทำ ทำความตกลง ทำการติดต่อ การซื้อขาย หมายถึง จำนวนมาก แจกจ่าย ทำ ทำความตกลง ทำการติดต่อ การซื้อขาย deal อ่านว่า (ดีล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
deal (ดีล)

จำนวนมาก แจกจ่าย

ทำ

ทำความตกลง

ทำการติดต่อ

การซื้อขาย