daze หมายถึง อาการงง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ daze แปลว่า อาการงง หมายถึง อาการงง daze อ่านว่า (เดส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
daze (เดส)

อาการงง