daub หมายถึง รอยหยด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ daub แปลว่า รอยหยด หมายถึง รอยหยด daub อ่านว่า (ดอบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
daub (ดอบ)

รอยหยด