dank หมายถึง มีเหงื่อชุ่ม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ dank แปลว่า มีเหงื่อชุ่ม หมายถึง มีเหงื่อชุ่ม dank อ่านว่า (แด็งค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dank (แด็งค)

มีเหงื่อชุ่ม