damp หมายถึง ดับ ชื้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ damp แปลว่า ดับ ชื้น หมายถึง ดับ ชื้น damp อ่านว่า (แด็มพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
damp (แด็มพ)

ดับ ชื้น