damn หมายถึง ประฌาม สักนิดเดียว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ damn แปลว่า ประฌาม สักนิดเดียว หมายถึง ประฌาม สักนิดเดียว damn อ่านว่า (แด็ม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
damn (แด็ม)

ประฌาม สักนิดเดียว