dame หมายถึง แม่บ้านตามโรงเรียน คุณท้าว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ dame แปลว่า แม่บ้านตามโรงเรียน คุณท้าว หมายถึง แม่บ้านตามโรงเรียน คุณท้าว dame อ่านว่า (เดม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dame (เดม)

แม่บ้านตามโรงเรียน คุณท้าว