dam หมายถึง แม่ (ม้า) กั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ dam แปลว่า แม่ (ม้า) กั้น หมายถึง แม่ (ม้า) กั้น dam อ่านว่า (แด็ม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dam (แด็ม)

แม่ (ม้า) กั้น