d หมายถึง ผรุสวาท

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ d แปลว่า ผรุสวาท หมายถึง ผรุสวาท d อ่านว่า (ดี)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
D (ดี)

ผรุสวาท