curt หมายถึง สั้น ๆ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ curt แปลว่า สั้น ๆ หมายถึง สั้น ๆ curt อ่านว่า (เคิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
curt (เคิท)

สั้น ๆ