currently หมายถึง มีราคาขึ้นชั่วขณะนี้ กระแสลม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1435 ครั้ง)

คำศัพท์ currently แปลว่า มีราคาขึ้นชั่วขณะนี้ กระแสลม หมายถึง มีราคาขึ้นชั่วขณะนี้ กระแสลม currently อ่านว่า (เคอ-เร็นทลิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
currently (เคอ-เร็นทลิ)

มีราคาขึ้นชั่วขณะนี้ กระแสลม