curl หมายถึง พัน งอตัว ดัด (ผม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ curl แปลว่า พัน งอตัว ดัด (ผม) หมายถึง พัน งอตัว ดัด (ผม) curl อ่านว่า (เคิล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
curl (เคิล)

พัน งอตัว

ดัด (ผม)