cur หมายถึง ชาติหมา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ cur แปลว่า ชาติหมา หมายถึง ชาติหมา cur อ่านว่า (เคอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cur (เคอ)

ชาติหมา