cup หมายถึง เหล้า ยา ความทุกข์ ถ้วย จับ (นม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ cup แปลว่า เหล้า ยา ความทุกข์ ถ้วย จับ (นม) หมายถึง เหล้า ยา ความทุกข์ ถ้วย จับ (นม) cup อ่านว่า (คัพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cup (คัพ)

เหล้า ยา ความทุกข์

ถ้วย

จับ (นม)