cult หมายถึง พิธีที่ปฏิบัติกันในศาสนา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ cult แปลว่า พิธีที่ปฏิบัติกันในศาสนา หมายถึง พิธีที่ปฏิบัติกันในศาสนา cult อ่านว่า (คัลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cult (คัลท)

พิธีที่ปฏิบัติกันในศาสนา