cud หมายถึง อาหารที่วัวสำรอกออกมาเอื้อง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ cud แปลว่า อาหารที่วัวสำรอกออกมาเอื้อง หมายถึง อาหารที่วัวสำรอกออกมาเอื้อง cud อ่านว่า (คัด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cud (คัด)

อาหารที่วัวสำรอกออกมาเอื้อง