crag หมายถึง เชิงผา ดินปนเปลือกหอย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ crag แปลว่า เชิงผา ดินปนเปลือกหอย หมายถึง เชิงผา ดินปนเปลือกหอย crag อ่านว่า (คแร็ค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
crag (คแร็ค)

เชิงผา ดินปนเปลือกหอย