coy หมายถึง สะเทิ้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ coy แปลว่า สะเทิ้น หมายถึง สะเทิ้น coy อ่านว่า (คอย)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
coy (คอย)

สะเทิ้น