cow หมายถึง ขู่ให้ตกใจ แมวน้ำตัวเมีย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ cow แปลว่า ขู่ให้ตกใจ แมวน้ำตัวเมีย หมายถึง ขู่ให้ตกใจ แมวน้ำตัวเมีย cow อ่านว่า (เคา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cow (เคา)

ขู่ให้ตกใจ แมวน้ำตัวเมีย