coup หมายถึง การทำโดยกะทันหัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ coup แปลว่า การทำโดยกะทันหัน หมายถึง การทำโดยกะทันหัน coup อ่านว่า (คู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
coup (คู)

การทำโดยกะทันหัน