cork หมายถึง ใส่จุก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ cork แปลว่า ใส่จุก หมายถึง ใส่จุก cork อ่านว่า (คอค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cork (คอค)

ใส่จุก