copy หมายถึง ลอกแบบ ต้นฉบับเรียงพิมพ์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 136 ครั้ง)

คำศัพท์ copy แปลว่า ลอกแบบ ต้นฉบับเรียงพิมพ์ หมายถึง ลอกแบบ ต้นฉบับเรียงพิมพ์ copy อ่านว่า (คอพ-อิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
copy (คอพ-อิ)

ลอกแบบ ต้นฉบับเรียงพิมพ์