coma หมายถึง มึนตึง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ coma แปลว่า มึนตึง หมายถึง มึนตึง coma อ่านว่า (โค-มะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
coma (โค-มะ)

มึนตึง