cog หมายถึง ฟันเฟือง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ cog แปลว่า ฟันเฟือง หมายถึง ฟันเฟือง cog อ่านว่า (ค็อก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cog (ค็อก)

ฟันเฟือง