cob หมายถึง หงส์ตัวผู้ ม้า ซังข้าวโพด ก้อนถ่าน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ cob แปลว่า หงส์ตัวผู้ ม้า ซังข้าวโพด ก้อนถ่าน หมายถึง หงส์ตัวผู้ ม้า ซังข้าวโพด ก้อนถ่าน cob อ่านว่า (ค็อบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cob (ค็อบ)

หงส์ตัวผู้ ม้า

ซังข้าวโพด

ก้อนถ่าน