coal หมายถึง ถ่านหิน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ coal แปลว่า ถ่านหิน หมายถึง ถ่านหิน coal อ่านว่า (โคล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
coal (โคล)

ถ่านหิน