clot หมายถึง เกาะกันเป็นพวง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ clot แปลว่า เกาะกันเป็นพวง หมายถึง เกาะกันเป็นพวง clot อ่านว่า (คล็อท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
clot (คล็อท)

เกาะกันเป็นพวง