clod หมายถึง ก้อนดิน คนโง่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ clod แปลว่า ก้อนดิน คนโง่ หมายถึง ก้อนดิน คนโง่ clod อ่านว่า (คล็อด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
clod (คล็อด)

ก้อนดิน คนโง่