cig หมายถึง บุหรี่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ cig แปลว่า บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ cig อ่านว่า (ซิก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cig (ซิก)

บุหรี่