chow หมายถึง ข้าว หมาจู

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ chow แปลว่า ข้าว หมาจู หมายถึง ข้าว หมาจู chow อ่านว่า (เชา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
chow (เชา)

ข้าว หมาจู