char หมายถึง ผู้หญิงปัดกวาดบ้าน ปัดกวาดบ้าน ทำให้ไหม้เกรียม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 123 ครั้ง)

คำศัพท์ char แปลว่า ผู้หญิงปัดกวาดบ้าน ปัดกวาดบ้าน ทำให้ไหม้เกรียม หมายถึง ผู้หญิงปัดกวาดบ้าน ปัดกวาดบ้าน ทำให้ไหม้เกรียม char อ่านว่า (ชา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
char (ชา)

ผู้หญิงปัดกวาดบ้าน ปัดกวาดบ้าน

ทำให้ไหม้เกรียม