cert หมายถึง แน่ ๆ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 152 ครั้ง)

คำศัพท์ cert แปลว่า แน่ ๆ หมายถึง แน่ ๆ cert อ่านว่า (เซิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cert (เซิท)

แน่ ๆ