cede หมายถึง การยกให้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 134 ครั้ง)

คำศัพท์ cede แปลว่า การยกให้ หมายถึง การยกให้ cede อ่านว่า (ซีด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cede (ซีด)

การยกให้