case หมายถึง คดี เช่น คนไข้ การกในไวยากรณ์ หุ้มห่อด้วยปลอก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ case แปลว่า คดี เช่น คนไข้ การกในไวยากรณ์ หุ้มห่อด้วยปลอก หมายถึง คดี เช่น คนไข้ การกในไวยากรณ์ หุ้มห่อด้วยปลอก case อ่านว่า (เคซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
case (เคซ)

คดี เช่น

คนไข้

การกในไวยากรณ์

หุ้มห่อด้วยปลอก