care หมายถึง เรื่องที่เอาใจใส่ ตระหนี่ถี่ถ้วน ความดูแล ชอบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 121 ครั้ง)

คำศัพท์ care แปลว่า เรื่องที่เอาใจใส่ ตระหนี่ถี่ถ้วน ความดูแล ชอบ หมายถึง เรื่องที่เอาใจใส่ ตระหนี่ถี่ถ้วน ความดูแล ชอบ care อ่านว่า (แค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
care (แค)

เรื่องที่เอาใจใส่ ตระหนี่ถี่ถ้วน

ความดูแล

ชอบ