cap หมายถึง ปกคลุมบนยอด ต่อ (เรื่องขันๆ) กะบังหน้าผ้าขาวที่หรือนางชีสวม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 147 ครั้ง)

คำศัพท์ cap แปลว่า ปกคลุมบนยอด ต่อ (เรื่องขันๆ) กะบังหน้าผ้าขาวที่หรือนางชีสวม หมายถึง ปกคลุมบนยอด ต่อ (เรื่องขันๆ) กะบังหน้าผ้าขาวที่หรือนางชีสวม cap อ่านว่า (แค็พ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cap (แค็พ)

ปกคลุมบนยอด ต่อ (เรื่องขันๆ)

กะบังหน้าผ้าขาวที่หรือนางชีสวม