came หมายถึง เข้ามา กลายเป็น จะมาอีก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 121 ครั้ง)

คำศัพท์ came แปลว่า เข้ามา กลายเป็น จะมาอีก หมายถึง เข้ามา กลายเป็น จะมาอีก came อ่านว่า (เคม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
came (เคม)

เข้ามา กลายเป็น

จะมาอีก