calx หมายถึง ขี้โลหะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ calx แปลว่า ขี้โลหะ หมายถึง ขี้โลหะ calx อ่านว่า (แค็ลคซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
calx (แค็ลคซ)

ขี้โลหะ