calm หมายถึง ปราศจากอาการตื่นเต้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ calm แปลว่า ปราศจากอาการตื่นเต้น หมายถึง ปราศจากอาการตื่นเต้น calm อ่านว่า (คาม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
calm (คาม)

ปราศจากอาการตื่นเต้น