calf หมายถึง น่อง เด็กโง่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 140 ครั้ง)

คำศัพท์ calf แปลว่า น่อง เด็กโง่ หมายถึง น่อง เด็กโง่ calf อ่านว่า (คาฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
calf (คาฟ)

น่อง เด็กโง่