buy หมายถึง ซื้อ ให้เงินเป็นค่าปิดปาก รับเซ้ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 147 ครั้ง)

คำศัพท์ buy แปลว่า ซื้อ ให้เงินเป็นค่าปิดปาก รับเซ้ง หมายถึง ซื้อ ให้เงินเป็นค่าปิดปาก รับเซ้ง buy อ่านว่า (ไบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
buy (ไบ)

ซื้อ ให้เงินเป็นค่าปิดปาก

รับเซ้ง