butt หมายถึง ก้นบุหรี่ ขวิด สอด ค้ำ สิ่งสำหรับคนทั้งหลายล้อเลียน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 107 ครั้ง)

คำศัพท์ butt แปลว่า ก้นบุหรี่ ขวิด สอด ค้ำ สิ่งสำหรับคนทั้งหลายล้อเลียน หมายถึง ก้นบุหรี่ ขวิด สอด ค้ำ สิ่งสำหรับคนทั้งหลายล้อเลียน butt อ่านว่า (บัท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
butt (บัท)

ก้นบุหรี่ ขวิด

สอด

ค้ำ

สิ่งสำหรับคนทั้งหลายล้อเลียน