but หมายถึง เว้นแต่ จะไม่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 178 ครั้ง)

คำศัพท์ but แปลว่า เว้นแต่ จะไม่ หมายถึง เว้นแต่ จะไม่ but อ่านว่า (บัท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
but (บัท)

เว้นแต่ จะไม่