bust หมายถึง ล้ม ลำตัว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ bust แปลว่า ล้ม ลำตัว หมายถึง ล้ม ลำตัว bust อ่านว่า (บัซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bust (บัซท)

ล้ม ลำตัว