burn หมายถึง เอาไฟจี้ (ฝาประกับเพลา) ละลาย (กรด) กัด (จิตใจ) เร่าร้อน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 142 ครั้ง)

คำศัพท์ burn แปลว่า เอาไฟจี้ (ฝาประกับเพลา) ละลาย (กรด) กัด (จิตใจ) เร่าร้อน หมายถึง เอาไฟจี้ (ฝาประกับเพลา) ละลาย (กรด) กัด (จิตใจ) เร่าร้อน burn อ่านว่า (เบิน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
burn (เบิน)

เอาไฟจี้ (ฝาประกับเพลา) ละลาย

(กรด) กัด

(จิตใจ) เร่าร้อน