buoy หมายถึง ทุ่น ทุ่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ buoy แปลว่า ทุ่น ทุ่น หมายถึง ทุ่น ทุ่น buoy อ่านว่า (บู-อิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
buoy (บู-อิ)

ทุ่น ทุ่น