bung หมายถึง อุดรูด้วยไม้ก๊อก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ bung แปลว่า อุดรูด้วยไม้ก๊อก หมายถึง อุดรูด้วยไม้ก๊อก bung อ่านว่า (บัง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bung (บัง)

อุดรูด้วยไม้ก๊อก