buna หมายถึง ยางเทียม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ buna แปลว่า ยางเทียม หมายถึง ยางเทียม buna อ่านว่า (บู-นะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
buna (บู-นะ)

ยางเทียม