bun หมายถึง ขนมปังนุ่ม มวยผม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 141 ครั้ง)

คำศัพท์ bun แปลว่า ขนมปังนุ่ม มวยผม หมายถึง ขนมปังนุ่ม มวยผม bun อ่านว่า (บัน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bun (บัน)

ขนมปังนุ่ม มวยผม