bulk หมายถึง ทั้งก้อน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 909 ครั้ง)

คำศัพท์ bulk แปลว่า ทั้งก้อน หมายถึง ทั้งก้อน bulk อ่านว่า (บัลค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bulk (บัลค)

ทั้งก้อน